-

Time: Mon, May 25 Tue, May 26 Wed, May 27 Thu, May 28 Fri, May 29 Sat, May 30 Sun, May 31
08:00              
08:30              
09:00         Curso Técnicas Selectas de Biología Molecular (Dr. Fco. Torres) (domi)    
09:30          "     
10:00          "     
10:30          "     
11:00          "     
11:30          "     
12:00 Curso de Neuroinmunoendocrinología LN (Dra. Hiriart) (domi)        "     
12:30  "         "     
13:00  "             
13:30  "             
14:00              
14:30              
15:00 Taller de programación LN (Dr. Rossi) (domi)            
15:30  "             
16:00  "             
16:30  "             
17:00  "             
17:30  "             
18:00  "             
18:30  "             
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30