-

Time: Mon, Sep 30 Tue, Oct 01 Wed, Oct 02 Thu, Oct 03 Fri, Oct 04 Sat, Oct 05 Sun, Oct 06
08:00 Clase de Neurobiología (Dr. Morán) (domi) Curso de Neuroplasticidad LN (Dra. Susana Castro) (domi) Clase de Neurobiología (Dr. Morán) (domi)        
08:30  "   "   "         
09:00  "   "   "    Curso Modelos Computacionales I LN (Dra. Castro) (domi)    
09:30  "   "   "     "     
10:00 Curso Biología Celular LN (Dra. Susana Castro) (domi) Curso Modelos Computacionales LN (Dra. Castro) (domi) Curso de Biología Celular LN (Dra. Susana Castro) (domi)    "     
10:30  "   "   "     "     
11:00  "   "   "  Curso de Neuroplasticidad LN (Dra. Susana Castro) (domi)  "     
11:30  "   "   "   "   "     
12:00  "   "   "   "   "     
12:30  "   "   "   "   "     
13:00    "  Curso de Técnicas y Herramientas 2 LN (Dra. Castro) (domi)  "  Curso de Técnicas y Herramientas 2 LN (Dra. Castro) (domi)    
13:30    "   "   "   "     
14:00      "     "     
14:30      "     "     
15:00      "     "     
15:30      "     "     
16:00 Curso de Técnicas y Herramientas 2 LN (Dra. Castro) (domi) Curso de Técnicas y Herramientas 2 LN (Dra. Castro) (domi)   Curso de Técnicas y Herramientas 2 LN (Dra. Castro) (domi)      
16:30  "   "     "       
17:00  "   "     "       
17:30  "   "     "       
18:00  "   "     "       
18:30  "   "     "       
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30