-

Time: Mon, Aug 20 Tue, Aug 21 Wed, Aug 22 Thu, Aug 23 Fri, Aug 24 Sat, Aug 25 Sun, Aug 26
08:00              
08:30              
09:00         Aldo García, Examen de doctorado (alumno Dra. Xóchitl Pérez) (domi)    
09:30          "     
10:00          "     
10:30          "     
11:00              
11:30              
12:00 Seminario División Investigación Básica (DR. JULIÁN VALDÉS) (doris)       Seminario Institucional (domi)    
12:30  "         "     
13:00          "     
13:30          "     
14:00              
14:30              
15:00              
15:30              
16:00         Eréndira Rojas Ortega, Examen de Doctorado (alumna de la Dra. Alicia González) (domi)    
16:30          "     
17:00          "     
17:30          "     
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30