-

Time: Mon, Apr 24 Tue, Apr 25 Wed, Apr 26 Thu, Apr 27 Fri, Apr 28 Sat, Apr 29 Sun, Apr 30
08:00              
08:30              
09:00 Clase (DRA. XÓCHITL PÉREZ) (doris) Clase de Biología molecular (DRA. BERTHA GONZÁLEZ) (doris) Clase (DRA. XÓCHITL PÉREZ) (doris) Clase de Biología molecular (DRA. BERTHA GONZÁLEZ) (doris) clase (DRA. MARINA MACÍAS) (doris)    
09:30  "   "   "   "   "     
10:00  "   "   "   "   "     
10:30  "   "   "   "   "     
11:00  "   "   "   "  clase (DRA. LAURA KAWASAKI) (doris)    
11:30  "   "   "   "   "     
12:00   Clase de Biología Celular (DRA. MARINA MACÍAS) (doris)   Clase de Biología Celular (DRA. MARINA MACÍAS) (doris)  "     
12:30    "     "   "     
13:00    "     "   "     
13:30    "     "   "     
14:00    "     "       
14:30 Clase (DRA. MA TERESA LARA) (doris)  "     "       
15:00  "             
15:30  "             
16:00  "             
16:30  "             
17:00  "             
17:30              
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30