-

Time: Mon, Aug 27 Tue, Aug 28 Wed, Aug 29 Thu, Aug 30 Fri, Aug 31 Sat, Sep 01 Sun, Sep 02
08:00              
08:30   Clase Biología Molecular (DR. ROBERTO CORIA) (doris)   Clase Biología Molecular (DR. ROBERTO CORIA) (doris)      
09:00    "  Curso de Síntesis de proteínas (DRA. XÓCHITL PÉREZ) (doris)  "  Técnicas Selectas de Biología Molecular (DR. TORRES QUIROZ) (doris)    
09:30    "   "   "   "     
10:00 Curso: Introducción al aprendizaje de máquina (Dr. Del Río) (domi)  "   "   "   "     
10:30  "   "   "   "   "     
11:00  "   "   "   "   "     
11:30  "   "   "   "   "     
12:00       Asamblea sindical (Carmen Ruiz) (doris)      
12:30        "       
13:00        "       
13:30        "       
14:00        "       
14:30        "       
15:00              
15:30              
16:00              
16:30              
17:00              
17:30              
18:00     Reunión con Jefes Administrativos, (Lic. Pilar Martínez) (domi)   Clase Biología de Animales II (Dr. Josué Orlando Ramírez) (domi)    
18:30      "     "     
19:00      "     "     
19:30      "     "     
20:00      "     "     
20:30      "     "     
21:00          "     
21:30          "     
22:00              
22:30