-

Time: Mon, Sep 25 Tue, Sep 26 Wed, Sep 27 Thu, Sep 28 Fri, Sep 29 Sat, Sep 30 Sun, Oct 01
08:00 Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris) Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)    
08:30  "   "   "   "   "     
09:00  "   "   "   "   "     
09:30  "   "   "   "   "     
10:00  "  Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)  "  Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)  "     
10:30  "   "   "   "   "     
11:00  "   "   "   "   "     
11:30  "   "   "   "   "     
12:00  "   "   "   "   "     
12:30  "   "   "   "   "     
13:00  "   "   "   "   "     
13:30  "   "   "   "   "     
14:00              
14:30              
15:00   Clase regularización Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris)   Clase regularización Licenciatura en Neurociencias (DRA. PASANTES) (doris)      
15:30    "     "       
16:00    "     "       
16:30    "     "       
17:00              
17:30              
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
20:30              
21:00              
21:30              
22:00              
22:30