Friday 25 August 2017

Time: Auditorio Principal(110) Aula A(40) Aula B(40) Aula C(40) Aula D(40)
08:00     Clase Licenciatura en Neurociencias (DRA. HIRART) (doris)    
08:30      "     
09:00   Curso Técnicas Selectas de Biología Molecular (DR. FRANCISCO TORRES) (doris)  "     
09:30    "   "     
10:00    "   "     
10:30    "   "     
11:00    "   "  clase (DR. CELIS) (doris)  
11:30    "   "   "   
12:00 Seminario Dra. Gloria Soldevila (DRA. LICONA) (doris)    "   "   
12:30  "     "   "   
13:00  "     "   "   
13:30  "     "     
14:00          
14:30          
15:00          
15:30          
16:00          
16:30          
17:00          
17:30          
18:00          
18:30          
19:00          
19:30          
20:00          
20:30          
21:00          
21:30          
22:00          
22:30